Pro investory


Dluhopisy DRFG

Dne 17.04.2019 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č.j.: 2019/044276/CNB/570, S-Sp 2019/00021/CNB/572, kterým schválila společnosti DRFG Financial Management a.s., IČO 07030002, se sídlem Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno, základní prospekt dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2019, s dobou trvání 10 let a nejvyšším objemem nesplacených dluhopisů 2.000.000.000 Kč, ve znění předloženém České národní bance dne 16.04.2019. Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 19.04.2019.

Rozhodnutí ČNB a základní prospekt společnosti DRFG Financial Management a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 26.08.2019 vydala ČNB Rozhodnutí pod Č. j.: 2019/091211/CNB/570, S-Sp-2019/00057/CNB/572, kterým společnosti DRFG Financial Management a.s. schválila 1. dodatek základního prospektu dluhopisů vydávaných v rámci nabídkového programu z roku 2019.

Rozhodnutí ČNB nabylo právní moci dne 28.08.2019.

Rozhodnutí ČNB a 1. dodatek základního prospektu dluhopisů společnosti DRFG Financial Management a.s. naleznete ke stažení zde:

 

Dne 29.10.2019 přijala společnost DRFG Financial Management a.s. k základnímu prospektu, ve znění 1. dodatku k základnímu prospektu, Emisní dodatek – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatek spolu s Doplňkem dluhopisového programu naleznete ke stažení zde:

 

Dne 10.01.2020 přijala společnost DRFG Financial Management a.s. k základnímu prospektu, ve znění 1. dodatku k základnímu prospektu, dva Emisní dodatky – Konečné podmínky Emise dluhopisů.

Emisní dodatky spolu s Doplňky dluhopisového programu naleznete ke stažení zde: